Ърыъѓырђю№ чр шчїшёыџтрэх эр фшёђрэішџђр т ђ№ртшрэ

Input шчїшёђш | deutsch | English | nederlands | français | español | italiano | português | polski | русский | Български | Türkçe | suomi | 中文 | danske
Эрїрыэр ђюїър: шыш (x|y)
жхы: шыш (x|y)

Эштю эр Р№хэрђр: ботушите: +2.5 / +5 / +7.5 ? (> яюыхђр;
ёъю№юёђ: эю№ьрыхэ = 1, ёяшщф в№ртшрэ шыш р№ђхєръђ = 2 (шыш 1.5 / 3 / 5) ?

эшђю хфэюђю Эрїрыэр т№хьх Ъ№рщэю т№хьх
. .   : : ёхур *
дю№ьрђ: dd.MM.yyyy hh:mm:ss

Output

   

яюыхђр/їрё т№хьхђ№рхэх - хфшэшіш (№шьыџэш, урыш, ђхтђюэіш)
1 Эхёњљхёђтѓтрљр хфшэшір чр шчїшёыџтрэх эр т№хьхђю
3 Юуэхэ Ърђряѓыђ, в№хсѓїхђ, Ърђряѓыђ
4 бђхэюсющэю Ю№њфшх, бхэрђю№, вр№рэ, вр№рэ, Я№хфтюфшђхы
5 Я№хђю№шрэхі, Чрёхыэшъ, Тюцф
6 Ыхушюэх№, Ьхїюэюёхі, Сюхі ё с№рфтр
7 Шьях№шрэ, дрырэур, Сюхі ё сючфѓурэ, Ъюяшхэюёхі, герой, герой, герой
9 бњуыхфтрї, вхтђюэёъш №шір№
10 Equites Caesaris, Ярырфшэ
12 вхтђюэёъш вњ№уютхі
13 ехфѓрэ
14 Equites Imperatoris, герой на кон 1, герой на кон 1
16 ашьёъш вњ№уютхі, Equites Legati, Ф№ѓшф Ъюээшъ
17 быхфюђњ№ёрї, герой на кон 2, герой на кон 2, герой на кон 1, герой на кон 1
18 герой на кон 1, герой на кон 1
19 Theutates Thunder, герой на кон 1, герой на кон 1, герой на кон 1
20 герой на кон 3, герой на кон 3, герой на кон 2, герой на кон 2
21 герой на кон 2, герой на кон 2
22 герой на кон 2, герой на кон 1, герой на кон 2, герой на кон 2
23 герой на кон 3, герой на кон 3, герой на кон 1
24 Урыёъш вњ№уютхі, герой на кон 3, герой на кон 3, герой на кон 1
25 герой на кон 3, герой на кон 3, герой на кон 3, герой на кон 2
26 герой на кон 2
27 герой на кон 2
28 герой на кон 3
29 герой на кон 3
30 герой на кон 3

Эютю чруыртшх: